INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników w ramach projektu pn. ,,POMORSKIE POMAGA” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka.

Wysokość powierzonego grantu w zł: 204 450,00 w tym:

  • ze środków UE 172 310,46
  • ze środków budżetu państwa 32 139,54