Stowarzyszenie Nasz Dom

STOWARZYSZENIE „NASZ DOM”

DAMASZKA 1, 83-209 GODZISZEWO
REGON 193054960 ,NIP 5932422883
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 14.05.2004r.
Sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/4592/14/493
SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU

ZARZĄD:

PREZES : IZABELA JANKOWSKA
WICEPREZES : ARKADIUSZ KIEMCZYŃSKI
SKARBNIK : ANNA SZOSKA
CZŁONEK ZARZADU :  JAN PRZEWOŹNY

KOMISJA REWIZYJNA:

LUCYNA GLINKA
JOANNA KAMRATOWSKA
EMILIA RZENIECKA

CEL DZIAŁANIA:

Cele społeczne użyteczne wchodzace zakres ochorony zdrowia, głównie osób z zaburzeniami psychicznymi, rehabilitacji, przeciwdziałania zagrozeniom społecznym ( alkoholizm , narkomania, przemoc), oświaty edukacji, wychowania, sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku, rozwoju zainteresowań , usług społecznych i opiekuńczych, pomocy społecznej, samopomocy, działąlnosci charytatywnej, działąlności wydawniczej oraz działalnosci na rzecz rozpowszechniania i propagowania idei tolerancji i ingerencji osób niepełnosprawnych ze srodowiskiem lokalnym oraz na szczeblu krajowym i miedzynarodowym.