Dom Pomocy Społecznej w Damaszce

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla 126 osób. Kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, działający na podstawie decyzji Nr 12/2009 Wojewody Pomorskiego zezwalający na prowadzenie domu na czas nieokreślony. Od 1992r. prowadzony jest jako samodzielna jednostka przez dyrektora Arkadiusza Kiemczyńskiego, podlegająca Starostwu Powiatowemu w Tczewie.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce położony jest nad jeziorem o tej samej nazwie. Oddalony od miasta Tczewa o 17 km, czyli z dala od hałasów i zanieczyszczonych dużych miast. Należy do gminy Tczew. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest nowo zbudowanym budynkiem, oddanym do użytku w styczniu 1994 roku.

Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych i do swojej dyspozycji mają pokoje mieszkalne, jadalnie, łazienki, toalety. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, socjalne, gabinet zabiegowy, jadalnia główna, pralnia, świetlica, gabinet zabiegowy, kaplica i palarnia.

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Pracownicy DPS działają w zespole terapeutyczno -opiekuńczym. Mieszkańcy są pod całodobową opieką pielęgniarek.

Dom zapewnia bogatą ofertę zajęć wspierających i podnoszących sprawność psychofizyczną mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z usług rehabilitacyjnych, mając do dyspozycji salę ćwiczeń zaopatrzoną w uniwersalny sprzęt rehabilitacyjny, gabinet hydroterapii, masażu i siłownię. Uczestniczą w codziennych pracach w ramach terapii zajęciowej w pracowniach technik różnych, rękodzieła, rzemiosła ,świetlicy oraz w ergoterapii. Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby religijne, kulturalne, utrzymanie więzi z rodziną i społecznością.

Placówka organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne. Współpracuje z instytucjami pomocowymi w Danii, Niemczech i na Litwie.

Mając na uwadze dobro mieszkańców w organizacji pracy Domu uwzględniamy przede wszystkim godność człowieka oraz poszanowanie jego praw osobistych i wolności. Istotna jest aktywizacja i rehabilitacja lecznicza i społeczna.

Galeria

Cała galeria