Dom Pomocy Społecznej w Damaszce

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla 126 osób. Kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, działający na podstawie decyzji Nr 12/2009 Wojewody Pomorskiego zezwalający na prowadzenie domu na czas nieokreślony. Od 1992r. prowadzony jest jako samodzielna jednostka podlegająca Starostwu Powiatowemu w Tczewie. Pierwszym Dyrektorem od 1992 r. do 25.02.2022r. był pan Arkadiusz Kiemczyński. Od dnia 26.02.2022r. do dnia 51.05.2022r. pełniącą obowiązki dyrektora była pani Emilia Rzeniecka. Od 01.06. 2022r. funkcję Dyrektora pełni pani Izabela Jankowska.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce położony jest nad jeziorem o tej samej nazwie. Oddalony od miasta Tczewa o 17 km, czyli z dala od hałasów i zanieczyszczonych dużych miast. Należy do gminy Tczew. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest nowo zbudowanym budynkiem, oddanym do użytku w styczniu 1994 roku.

Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Mieszkańcy do swojej dyspozycji mają pokoje mieszkalne, jadalnie, łazienki, toalety. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, socjalne, gabinet zabiegowy, jadalnia główna, pralnia, świetlica,terapia zajęciowa, rehabilitacja, kaplica i palarnia.

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Pracownicy DPS działają w zespole terapeutyczno -opiekuńczym. Mieszkańcy są pod całodobową opieką pielęgniarek.

Dom zapewnia bogatą ofertę zajęć wspierających i podnoszących sprawność psychofizyczną mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z usług rehabilitacyjnych, mając do dyspozycji salę ćwiczeń zaopatrzoną w uniwersalny sprzęt rehabilitacyjny, gabinet hydroterapii, masażu i siłownię. Uczestniczą w codziennych pracach w ramach terapii zajęciowej w pracowniach technik różnych, rękodzieła, rzemiosła ,świetlicy oraz w ergoterapii. Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby religijne, kulturalne, utrzymanie więzi z rodziną i społecznością.

Placówka organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne. Współpracuje z instytucjami pomocowymi w Danii, Niemczech i na Litwie.

Mając na uwadze dobro mieszkańców w organizacji pracy Domu uwzględniamy przede wszystkim godność człowieka oraz poszanowanie jego praw osobistych i wolności. Istotna jest aktywizacja i rehabilitacja lecznicza i społeczna.

Galeria

Cała galeria