Usługi opiekuńcze

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych

Podziały mieszkańców

Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych, które są heterogeniczne pod względem wieku, jednostki chorobowej oraz zainteresowań. Podzieleni są na grupy od 5-ciu do 20-stu osób.

Zasady i miejsca pracy

Wszyscy pracownicy działają w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Zasady pracy określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto, grupa koordynująca pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego współdziała z pracownikami 4 działów wymienionych poniżej.
W każdej wspólnocie mieszkaniowej pracuje od 1-ej do 5-ciu osób pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Liczba pracowników

W Domu Pomocy Społecznej w Damaszce pracuje 65 osób w następujących działach:

 • Dział Działalności Podstawowej;
 • Dział Finansowo- Księgowy;
 • Działo Administracji;
 • Dział Obsługi.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych

Odżywianie:
Mieszkańcy spożywają posiłki:

 • w stołówce ogólnej;
 • w jadalniach;
 • w pokojach.

Mieszkańcy spożywają posiłki:

 • samodzielnie;
 • są uczeni samodzielnego spożywania posiłków (trening w samoobsłudze);
 • są karmieni przez personel w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W czasie spożywania posiłków przez mieszkańców jest obecny dyżurujący personel.

Poruszanie się:

Mieszkańcy poruszają się:

 • samodzielnie;
 • za pomocą sprzętu rehabilitacyjnego:
  balkonika;
 • na wózku inwalidzkim;
 • wymagają przemieszczenia.

Higiena osobista:

Mieszkańcy mają do dyspozycji wanny, prysznice, znajdujące się na wspólnotach i toaletach ogólnych.

Mieszkańcy dbają o higienę osobistą:

 • samodzielnie;
 • są uczeni samodzielnej kąpieli;
 • są wyręczani ze względu na niepełnosprawność fizyczną. W toaletach znajduje się sprzęt pomocniczy umożliwiający kąpiel i mycie się (wanna, podnośnik, poręcze).

Placówka zapewnia środki higieniczno – kosmetyczne. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług fryzjerskich (1 raz w tygodniu) i golenia (3 razy w tygodniu).

Ubieranie się:

Większość mieszkańców ubiera się samodzielnie, adekwatnie do warunków pogodowych. (treningi w samoobsłudze).
Mieszkańcom mającym trudność w samoobsłudze pomaga dyżurujący personel.

Komunikowanie się:

Mieszkańcy porozumiewają się werbalnie w miarę sprawności narządu mowy (komunikacja bezpośrednia).
Mieszkańcy przejawiający trudności w komunikacji, porozumiewają się za gestami, mimiką ,a także korzystają z pomocy swojego opiekuna.

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych

Mieszkańcy ze wszelkimi sprawami i problemami zwracają się do pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

 • Mieszkańcy mają zapewnione warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność.
 • Personel terapeutyczno – opiekuńczy wraz z osobą pierwszego kontaktu współpracuje z mieszkańcami w sprawach zaspakajania potrzeb kulturalnych, bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych oraz wspomagających.
 • Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw osobistych należy do zadań pracowników zespołu terapeutyczno -opiekuńczego, głównie pracownika pierwszego kontaktu, pracownika socjalnego (patrz punkt: Zakres czynności i dokumentacja pracy pracownika pierwszego kontaktu; Świadczenie pracy socjalnej).