INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce otrzymał Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę zawarto z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem Grantu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Łączna wysokość grantu wynosi 9 811,60:

  • ze środków europejskich      8 258,42
  • ze środków dotacji celowej   1553,18