Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wspólnie z p.o. Dyrektor Emilią Rzeniecką składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i pomyślnych chwil, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

.