INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce realizuje projekt pn. ,,Pomorskie S.O.S” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID- 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznany grant przeznaczony jest na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Damaszce poprzez doposażenie stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią, a także zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Domu.

Wysokość powierzonego grantu w zł: 148 800,00, w tym:

  • ze środków UE 126 480,00
  • ze środków budżetu państwa 22 320,00